----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

 

 

Styrelsen 2022-2023

 

Ordförande                       JanLarsson

Vice ordförande               Jimmy Isgren

Sekreterare                       Britt-Inger Larsson 

Vice sekreterare               Karsten Jensen 

Kassör                              Jesper Nilsson

Ledamot                           Ronny Sandberg 

 

Webbmaster                     Ronny Sandberg

 

 


 Avgifter Säsongen 2022-2023

 

PLUSGIROT:   39708-3

Medlemsavgift ska vara betald senast 30/6

 

Övriga avgifter enligt nedan datum.

Samtliga:

Medlemsavgift : 450:-

skall betalas senast 30/6

 

Träningsavgifter Seniorer bowling:

Träningsavgift heltid: 1700kr /höst erläggs senast 30/8, 1700kr/vår erläggs senast 15/12 

Träningsavgift halvtid:  850kr/höst erläggs senast 30/8, 850kr /vår erläggs senast 15/12  

Träningsavgift Ungdom bowling upp t.o.m. 20 år och som går i skolan:

Träningsavgift  850kr/höst erläggs senast 30/8

Träningsavgift  850kr/vår erläggs senast 15/12

Träningsavgift barn bowling 

Träningsavgift 100kr/månad 

 

 

LOTTER

Vill man prenumerera på bingolotter så skall man ta kontakt med Jan Larsson.

Har man förslag på andra lotterier kan man kontakta styrelsen!

Sponsring

Kontakta Jimmy Isgren om man har förslag på sponsorer